Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

+ Biên độ 5 ngày:

 • 10
 • 21
 • 25
 • 28
 • 30
 • 33
 • 41
 • 90

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 06
 • 09
 • 17
 • 20
 • 24
 • 35
 • 40
 • 43
 • 54
 • 60
 • 64
 • 70
 • 73
 • 80
 • 83
 • 84
 • 89
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.