Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

+ Biên độ 5 ngày:

 • 15
 • 27
 • 28
 • 82

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 02
 • 07
 • 21
 • 24
 • 31
 • 35
 • 38
 • 41
 • 45
 • 49
 • 57
 • 60
 • 62
 • 73
 • 75
 • 76
 • 78
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 95

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.