Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 70

+ Biên độ 5 ngày:

 • 23
 • 29
 • 31
 • 35
 • 93

+ Biên độ 4 ngày:

 • 20
 • 21
 • 22
 • 25
 • 32
 • 34
 • 37
 • 39
 • 40
 • 42
 • 43
 • 44
 • 50
 • 73
 • 77
 • 78
 • 80
 • 82
 • 84
 • 95
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.