Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 35
 • 36
 • 51
 • 60

+ Biên độ 5 ngày:

 • 05
 • 12
 • 57
 • 93

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 15
 • 16
 • 24
 • 50
 • 55
 • 56
 • 70
 • 72
 • 75
 • 76
 • 82
 • 85
 • 92
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.