Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 34

+ Biên độ 5 ngày:

 • 24

+ Biên độ 4 ngày:

 • 17
 • 23
 • 29
 • 32
 • 37
 • 38
 • 42
 • 49
 • 57
 • 72
 • 74
 • 83
 • 84
 • 89
 • 92

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.