Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

+ Biên độ 5 ngày:

 • 01
 • 04
 • 13
 • 15
 • 41
 • 44
 • 89

+ Biên độ 4 ngày:

 • 09
 • 10
 • 43
 • 53
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 71
 • 74
 • 84
 • 94

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.