Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 86

+ Biên độ 5 ngày:

 • 37
 • 56
 • 57
 • 77

+ Biên độ 4 ngày:

 • 18
 • 20
 • 24
 • 26
 • 29
 • 39
 • 49
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 68
 • 74
 • 80
 • 82
 • 84
 • 85
 • 87
 • 89
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.