Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 09
 • 17
 • 74
 • 94

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 06
 • 07
 • 20
 • 26
 • 28
 • 34
 • 36
 • 42
 • 46

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.