mo-thay-dam-ma

Mơ thấy đám ma là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy đám ma là điềm báo lành hay dữ?