nam-mo-thay-may-bay-danh-con-gi

Mơ tháy máy bay là điềm báo lành hay dữ:

Mơ tháy máy bay là điềm báo lành hay dữ: