mo-thay-cau-vong

Chiêm bao thấy cầu vồng thì nên đánh số đề con bao nhiêu?

Chiêm bao thấy cầu vồng thì nên đánh số đề con bao nhiêu?